Plastunion är numera en del av KBComponents.

Läs mer här >>